Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 28, 2014

Ποτέ δεν είχαμε καλύτερη πρόταση από το να ζήσουμε

Εικόνα

Ό,τι προηγήθηκε δεν υπήρξε ποτέ

Εικόνα

Να τελειώνουμε...

Εικόνα